กิจกรรมการรำกลองยาว : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 20 สิงหาคม 64

กิจกรรมการรำกลองยาว : ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคใต้

ประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคใต้ จ.สงขลา

#ประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย #FeedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]