เบื่องาน หมดไฟ ยังไงก็รับมือได้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 12 ตุลาคม 64

เบื่องาน หมดไฟ ยังไงก็รับมือได้

 

หากคุณกำลังเผชิญกับความรู้สึกเบื่องาน เหนื่อย ไม่มีสมาธิที่จะทำงาน คุณอาจกำลังเจอกับภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ BURNOUT SYNDROME ภาวะหมดไฟในการทำงาน มักเกิดจากงานที่ทำ เช่น ทำงานเยอะเกินไปจนแทบไม่มีเวลาใช้ชีวิต ได้รับค่าตอบแทนจากการทุ่มเททำงานน้อยเกินไป หรือทำงานที่ไม่ตรงกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง ภาวะหมดไฟในการทำงานนี้สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่แค่หนุ่มสาวออฟฟิศเท่านั้น หากรู้เท่าทันก็สามารถที่จะรับมือได้อย่างถูกวิธี

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]