สตรีทอาร์ตปลุกกระแสย้ำอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 14 ตุลาคม 64

สตรีทอาร์ตปลุกกระแสย้ำอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา

ประเด็นอัตลักษณ์-ความดี-คนดีของสังคม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคใต้ จ.สงขลา

 

#ประเด็นอัตลักษณ์ความดีคนดีของสังคม #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]