ชุมชนศิลปวัฒนธรรมบ้านต้ำม่อน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 18 ตุลาคม 64

ชุมชนศิลปวัฒนธรรมบ้านต้ำม่อน

ศิลปวัฒนธรรม : เยาวชนวัดต้ำม่อนเมืองพะเยา

ประเด็นอัตลักษณ์-ความดี-คนดีของสังคม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคเหนือ จ. พะเยา 

#ประเด็นอัตลักษณ์ความดีคนดีของสังคม #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]