นินาท บุญโพธิ์ทอง กลุ่มละครหน้ากากเปลือย พี่เลี้ยงทีม Youth Drama Plus และ Story Gastro (ภาคกลาง)

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 26 มีนาคม 65

นินาท บุญโพธิ์ทอง กลุ่มละครหน้ากากเปลือย พี่เลี้ยงทีม Youth Drama Plus และ Story Gastro (ภาคกลาง)

 

ติดตามการทำงานและช่วยกันกด ถูกใจ ติดตาม ช่องทางการเผยแพร่ผลงานในโครงการที่กำลังเกิดขึ้นของทีม Youth Drama Plus และทีม #๒ ได้ทาง https://www.facebook.com/storygastro และ https://www.facebook.com/youthdramaplusmax
.
.


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]