ภูวสิษฏ์ สุขใส พี่เลี้ยงและโหนดจากภาคใต้ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 28 มีนาคม 65

ภูวสิษฏ์ สุขใส พี่เลี้ยงและโหนดจากภาคใต้ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

 

ภูวสิษฏ์ สุขใส มาชวนทุกคนมาติดตามการทำงานและช่วยกันกด ถูกใจ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานในโครงการของเยาวชนจากภาคใต้ในการทำงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมต่อไป
.
.

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]