สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม : พี่เลี้ยง โหนดภาคเหนือ ชวนติดตามผลงานเยาวขน

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 30 มีนาคม 65

 

เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับสังคม สามารถติดตามการทำงานและช่วยกันกด ถูกใจ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานในโครงการของทีมเยาวชนภาคเหนือ ได้ตามช่องทางต่างๆ ได้เลยที่ https://www.facebook.com/artculture4h/
.

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]