อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร อาจารย์พี่เลี้ยงทีมเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 เมษายน 65

มาชวนให้ติดตามการทำงานและช่วยกันกด ถูกใจ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของเยาวชนภาคอีสาน ทุกๆ ทีม เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กและเยาวชนมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่สังคม ต่อไป
.
.โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]