ก่อนไฟจะมา

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 กรกฎาคม 65

ทุกปีในช่วงฤดูร้อน ภาคเหนือต้องเผชิญทั้งไฟป่าและหมอกควัน
วันนี้เราพาไปดู"หมู่บ้านหินลาดใน"หนึ่งในพื้นที่ดูแลป่าโดยชาวบ้านที่ช่วยกันรักษาผืนป่ากว่า 10,000 ไร่ โดยชาว ปกาเกอะญอ ที่อยู่กับป่ามาช้านาน
หินลาดในเป็นพื้นที่หนึ่งเท่านั้นในการสร้างแนวกันไฟเพื่อปกป้องผืนป่าของพวกเราทุกคนในทุกๆปี ในภาคเหนือยังมีอีกหลายที่ ที่สร้างแนวกันไฟและรักษาป่า


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]