ตำนาน ศิลปะการแทงหยวก

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 กรกฎาคม 65

สืบสานวัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
วิทยาลัยชุมชนสงขลา (วชช.สงขลา)
ตอน "ศิลปะการแทงหยวกในตำนาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น"โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]