"ศาลาเรียน" มรดกโลก วัดคูเต่า

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 กรกฎาคม 65

"ศาลาเรียน" มรดกโลก วัดคูเต่า
ศาลา 100 ปี ได้รับรางวัลรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
จากประวัติศาสตร์ การก่อตั้ง “วัดคูเต่า” เมื่อปี พ.ศ. 2299
ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา
- ความโดดเด่นคือ “พระอุโบสถ” ซึ่งมีโครงสร้างก่ออิฐถือปูนและล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีเจดีย์ทั้ง ๔ มุมกำแพง และซึ่งเล่ากันว่า ก่อสร้างโดยพระในวัดและชาวบ้านในชุมชน
- ความโดดเด่น อีกอย่างที่เป็นมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันทรงค่าคือ “ศาลา 100 ปี” ที่ถือว่า เป็นโรงเรียนแห่งแรกของชุมชนและเป็นโบราณสถานที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]