กระจกวิจัย ตอนที่ธรณีสงฆ์ ภาค 1

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 กรกฎาคม 65

กระจกวิจัย ..... ตอนที่ 4 มาแล้วครับ!!
- ตอนนี้ขึ้นเรื่องใหม่แล้ว เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนดวงมณี เขคสายไหม กรุงเทพมหานคร"
- แม้จะขึ้นงานวิจัยเรื่องใหม่ แต่ยังใช้วิธีการวิจัยแบบ CBR (Community-Based Research) เช่นเดิม งานวิจัยเรื่องนี้ดำเนินการโดย ผศ. โกญจนาท เจริญสุข และคณะ ร่วมกับนักวิจัยชาวบ้านจากชุมชนดวงมณี ภายใต้ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
- ขอเชิญติดตามกันได้ครับ หากถูกใจฝากกดถูกใจเพจ หรือกดแชร์ได้ตามสะดวกนะครับ ..... ขอบคุณมากครับ!!!โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]