Reena farm ฟาร์มผักออร์แกนิค อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 กรกฎาคม 65

Reena farm ฟาร์มผักออร์แกนิค อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ✨
.
ฟาร์มผักปลอดสารเคมี ใช้ฐานทุนพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชน และใช้นวัตกรรมช่วยจัดการดูแล ลดต้นทุนในการปลูกส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และแหล่งรับซื้อทั่วประเทศ สร้างรายได้แก่คนในชุมชน        <br/>
        <div id=

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]