ภาษา - วัฒนธรรม "ปักษ์ใต้ที่เราภูมิใจ"

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 1 กรกฎาคม 65

ภาษา - วัฒนธรรม "ปักษ์ใต้ที่เราภูมิใจ"
กิจกรรม การเล่าเรื่อง ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม
มีความสำคัญอย่างยิ่งในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละชุมชน
และความรุ่มรวยทางภาษา
อย่างหนึ่งที่ภาษาไทยมีก็คือภาษาไทยท้องถิ่น
ซึ่งการอนุรักษ์ ธำรงไว้ สืบสาน ต่อยอดภาษาถิ่นของเรา
เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงรากเหง้า เรื่องที่สะท้อนถึงตัวตน เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงสิ่งที่จะเจริญงอกงามต่อไป
* สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน *
กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVEโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]