เรื่องปอเนาะ : ทีมฟ้าธารสตูดิโอ ผลงานประเด็น สุขภาวะในชุมชน

หมวดหมู่ สุขภาวะในชุมชน , โดย : admin , 16 พฤษภาคม 61 / อ่าน : 2,303

 

เรื่อง : ปอเนาะ

เจ้าของผลงาน : นายธัญภาค ระถะการ, นายซาอีด หัตถ์ละเอียด และ นายรุสตัม สะดียามู 

ทีม : ฟ้าธารสตูดิโอ

จาก : สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะ วิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่น และรู้จักให้มากขึ้นกับ "ปอเนาะ" โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสามัญที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน ช่วยบ่มเพาะเด็กๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งจะกลายเป็นอนาคตของประเทศไทย

สถาบันปอเนาะ ก็คือ โรงเรียนที่ทำหน้าที่สอนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้กับคนยากไร้ คนชรา และทุกๆ คนในชุมชนนั้นๆ ที่อยากศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดโอกาส อีกทัังยังเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตออกมาพัฒนาชุมชน และหมู่บ้าน

ผลงานสร้างสรรค์ในประเด็น "สุขภาวะในชุมชน" จากทีมฟ้าธารสตูดิโอ

 

รายละเอียดคลิปสั้น เรื่อง ปอเนาะ

 

 


#feedDD #MASS

 

 

 


ติดตามเรื่องราวดีๆ อัพเดท สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ที่แฟนเพจ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ที่นี่

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]