รักษ์นที : ผักหวานทีม = คลิปสั้นประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน

หมวดหมู่ สิ่งแวดล้อม , โดย : admin , 17 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 1,964


รักษ์นที =คลิปสั้นในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

จาก ผักหวานทีม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

 

 

 

ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ส่วนคนเป็นผู้อิงอาศัยในธรรมชาติ หากเราปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้โดยไม่ทำลาย ดิน น้ำ อากาศ ก็จะยังคงอยู่แบบนี้ ให้เรา ลูกหลานเรา ได้อิงอาศัยตลอดไป
โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]