“คิวโด” ศิลปะการยิงธนูแบบญี่ปุ่น

หมวดหมู่ , 29 มิถุนายน 66

“คิวโด” ศิลปะการยิงธนูแบบญี่ปุ่น​ ใครที่เป็นคอการ์ตูนญี่ปุ่น น่าจะคุ้นเคยกับการ์ตูนเรื่อง Tsurune ผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาการยิงธนูของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า คิวโด (Kyudo) วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับศิลปะการยิงธนูของญี่ปุ่นที่การ์ตูนเรื่องนี้เขาใช้กัน

​ คิวโด (弓道) แปลตรงตัวว่า วิถีแห่งธนู คิวโดถูกนับว่าเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ธนูมาตั้งแต่ปลายยุคหินซึ่งได้มีการบันทึกไว้ว่าธนูเป็นสิ่งที่สื่อถึงความน่าเกรงขามและหนักแน่น ทำให้ธนูกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญในงานพิธีต่าง ๆ ในพระราชวังและตระกูลนักรบในเวลาต่อมา และในช่วงศตวรรษที่ 12 ได้มีการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งมากขึ้นในหมู่นักรบด้วยการยิงธนูบนหลังม้า ทำให้การยิงธนูได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้ในงานพิธีก็เปลี่ยนมาเป็นการยิงเพื่อสู้รบแทน และเมื่อยุคของการทำสงครามได้จบลง การยิงธนูก็ได้กลายมาเป็นการยิงเพื่อฝึกฝนร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมแทน แต่ยังคงมีบางพื้นที่ของญี่ปุ่นที่ใช้ศิลปะการยิงธนูนี้ประกอบในพิธีหลายพิธีในโอกาสสำคัญ เช่น พิธียาบุซาเมะ และพิธีไล่ยักษ์ เป็นต้นปัจจุบันคิวโดได้ถูกแยกออกเป็นหลายสาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมฝึกสายโอกาซาวาระหรือสายพิธี โดยจะเน้นไปที่การยิงเพื่อฝึกจิตใจและสมาธิเป็นส่วนใหญ่ หัวใจหลักของคิวโด มีทั้งหมด 3 อย่างด้วยกัน คือ ความจริงแท้ (真) ความดี (善) และความงดงาม (美) การที่จะยิงธนูออกไปนั้นจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวตามกระบวนท่าที่มีการกำหนดไว้ 8 ท่า หรือที่เรียกกันว่า “Shahou-Hassetsu” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้ฝึกคิวโดทุกคนจะต้องฝึกให้มีความชำนาญก่อนที่จะฝึกขั้นต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ยังเคยมีคำกล่าวว่า “คิวโดต้องเรียนรู้ทั้งชีวิต” ถึงแม้ว่าการยิงธนูนั้นจะมีเพียงแค่ 8 ท่า แต่ในแต่ละท่ามีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมาย เช่น การฝึกกำหนดลมหายใจ การลงน้ำหนักเท้า การออกแรงกล้ามเนื้อแต่ละส่วน หรือแม้กระทั่งการออกแรงที่ปลายนิ้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้กันได้ภายใน 1-2 วัน และอาจเป็นสิ่งที่เรียนกันไม่รู้จบโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]