วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 20 กรกฎาคม 66

18 กรกฎาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันSour Candy Day หรือวันยกย่องลูกอมรสเปรี้ยว
วัน Sour Candy Day ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดย American Licorice Company เพื่อยกย่องให้กับรสชาติผลไม้ที่เขาเองเป็นผู้ผลิต ซึ่งผลิตลูกอมรสเปรี้ยวหลากหลายรสชาติ เช่น Sour Punch, Sour Straws และอีกมากมาย จึงเป็นการอุทิศให้กับลูกอมรสเปรี้ยว

Nelson Mandela Day
Nelson Mandela เกิดที่เมือง Mvezo ในแอฟริกาใต้ ต่อสู้ในฐานะนักปฏิวัติเพื่อต่อต้านการเหยียดผิว และเป็นผลให้ติดคุกเป็นเวลา 28 ปี ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในปี 2533 ในปี 2534 เขาเริ่มการเจรจาเพื่อยุติการแบ่งแยกสีผิว และในที่สุดก็ยุติการแบ่งแยกสีผิวได้สำเร็จ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในการยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เป็นเวลา 5 ปี

World Listening Day
จัดครั้งแรกในปี 2010 และได้รับการปฏิบัติตามเป็นประจำทุกปีตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากเป็นวันเกิดของ R. Murray Schafer ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวแคนาดาและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งการเคลื่อนไหวของ Acoustic Ecology วันนี้เป็นการทำความเข้าใจโลกและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมผ่านการฝึกฟังและการบันทึก พวกเขาสำรวจซาวด์สเคป ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติโดยผ่านเสียงเป็นสื่อกลาง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]