เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 20 กรกฎาคม 66

เล่าสนุก พุธสนั่น"จากคนขี้อาย
พยายามกระตุ้นตัวเองให้กล้าแสดงออก
บอกตัวเองว่า “วันนี้ต้องพยายามให้มากขึ้น”
แล้วอุปสรรคที่คิดว่ายากจะผ่านไป"

เชอรี่ กรรณิกา ชินพร
นักแสดงนำหนังสั้น ส้ม ส่ง สุขโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]