เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 15 สิงหาคม 66

เล่าสนุก พุธสนั่น"ถ้าเราคิดว่าทำได้ ก็ต้องทำได้"
หลาย ๆ ครั้งที่เราต้องทำอะไรสักอย่าง
ถ้าเรามัวแต่คิดว่า "ทำไม่ได้แน่ ๆ" สิ่งนั้นก็จะไม่สำเร็จ
ในทางกลับกัน ถ้าเราคิดว่าทำได้เราก็จะทำได้
.
ลายเส้น พชร เสมาเพชร
นักแสดงนำหนังสั้น ฝอยแก่น ฝอยสุข
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]