วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 15 สิงหาคม 66

15 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันNational Acadian Day
คนส่วนใหญ่คิดว่าชาวแคนาดาทุกคนเป็นเพียง 'ชาวแคนาดา' และภาษาฝรั่งเศสที่ผู้คนพูดกันนั้นเหมือนกับภาษาฝรั่งเศสทั่วไป แต่ความจริงแล้วแคนาดาไม่เคยเป็นอาณานิคมเดียว แต่เคยเป็นสองอาณานิคม และหนึ่งในนั้นก็คือภูมิภาคอะเคเดียน ซึ่งปัจจุบัน Acadia ประกอบด้วย Nova Scotia, New Brunswick และ Prince Edward Island รวมถึงพื้นที่ของ Quebec และ Maine

National Check The Chip Day
เดิมเป็นเพียงการตรวจชิปประจำปีและดูว่าสัตว์ มีปฏิกิริยาอย่างไร สัตวแพทย์และบุคคลทั่วไปด้านสุขภาพสัตว์จะใช้วันนี้ในการตรวจร่างกายขั้นพื้นฐาน และสิ่งสำคัญคือชิปสามารถช่วยตามหาสัตว์เลี้ยงได้หากสูญหายแต่องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดที่ควรพิจารณาไม่ใช่เทคโนโลยีหรือความสามารถ แต่เป็นความปลอดภัยและความมั่นคงที่จะนำมาสู่สัตว์เลี้ยงของคุณ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]