วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 22 สิงหาคม 66

17 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันNational Thrift Shop Day หรือวันร้านขายของมือสองแห่งชาติ
การนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่แทนที่จะนำไปฝังกลบหรือทิ้งโดยเฉพาะสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์และของใช้ในครัวเรือนได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งของที่ฝังกลบมากขึ้น การซื้อของเหล่านี้จะสามารถช่วยลดจำนวนขยะที่ถูกสร้างขึ้นได้

National Black Cat Appreciation Day หรือวันขอบคุณแมวดำแห่งชาติ
แมวดำมักถูกมองว่าเป็นแมวที่โชคร้ายหรือซุกซน แต่ในตำนานเคลติกเชื่อกันว่านางฟ้าสามารถมีรูปร่างเป็นแมวดำได้ ดังนั้น การมาที่บ้านหรือหมู่บ้านของพวกเขาจึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีแต่ผู้แสวงบุญ ที่มาภายหลังเคร่งครัดในศาสนาและหวาดกลัวสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับความเชื่อนอกรีตทำให้แมวดำจึงเปลี่ยนจากการถูกมองว่าเป็นภาชนะของนางฟ้าไปสู่ภาชนะของแม่มดและปีศาจ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]