วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 22 สิงหาคม 66

18 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันNever Give Up Day หรือวันไม่เคยยอมแพ้
Never Give Up Day เป็นเรื่องของการปลูกฝังกรอบความคิดแห่งความมุ่งมั่น ซึ่งช่วยให้เราผ่าน
ความท้าทายที่ยากลำบากที่ชีวิตถาโถมเข้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น รวมถึงการระลึกถึงผู้คนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้น เราควรใช้วันนี้ไม่เพียงเพื่อชื่นชม คนที่บรรลุเป้าหมาย แต่ยังสนับสนุนผู้ที่ยังคงพยายามบรรลุเป้าหมายและยังไปไม่ถึง

National Fajita Day หรือวันฟาจิต้าแห่งชาติ
ฟาจิต้า อาจถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 โดยฟาจิต้าได้รับการแนะนำโดยวาเกรอสและคนงานชาวเม็กซิกัน ในฟาร์มปศุสัตว์ในเท็กซัส ริโอ แกรนด์ แวลลีย์ คนงานเหล่านี้ มักได้รับค่าจ้างเป็นเนื้อ บางครั้งก็เป็นส่วนที่ไม่ต้องการของสัตว์ คนงานเหล่านี้จึงเรียนรู้ว่าหากหมักเนื้อในน้ำผลไม้บางชนิด เนื้อจะนุ่มและมีรสชาติมากขึ้น และสามารถรับประทานบน แผ่นตอร์ตียาได้ง่าย วัน Fajita แห่งชาติเริ่มเข้าสู่วัฒนธรรม ในปี 1982 เมื่อ On the Border Mexican Grill and Cantina เริ่มใช้คำนี้ในการเฉลิมฉลองอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา แนวคิดสำหรับวันนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]