วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 22 สิงหาคม 66

19 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันWorld Honey Bee Day หรือวันผึ้งโลก
วันผึ้งโลก (World Honey Bee Day) หรือที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ว่า Honey Bee Awareness Day เป็นแนวคิดที่รวบรวมโดยผู้เลี้ยงผึ้งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งยื่นคำร้องต่อ USDA ในปี 2552 ให้เป็นวันที่ทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง ไม่กี่ปี ที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกต่างจัดให้มีวันสังเกตการณ์ทุกปี

World Humanitarian Day หรือวันมนุษยธรรมโลก
วันมนุษยธรรมโลกก่อตั้งขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิตของเซอร์จิโอ วิเอรา เดอ เมลโล และเพื่อนนักมนุษยธรรมอีก 21 คน จากเหตุระเบิดสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในกรุงแบกแดด เซอร์จิโอทำงานอย่างหนักเพื่อพยายามรวบรวมร่างสำหรับการกำหนดอย่างเป็นทางการของวันมนุษยธรรมโลก

International Homeless Animals Day หรือวันสัตว์จรจัดสากล
วันนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับศูนย์ช่วยเหลือและที่พักพิงสัตว์สำหรับเลี้ยงสัตว์ที่ถูกทิ้งให้ดูแลตัวเองตามท้องถนน วันสัตว์จรจัดสากลมีขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของสัตว์จรจัด ขณะเดียวกันก็ระดมทุนสำหรับสถานพักพิงสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]