วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 22 สิงหาคม 66

20 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันNational Radio Day หรือวันวิทยุแห่งชาติ
วันวิทยุแห่งชาติมีการเฉลิมฉลองในสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่น ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 บางแหล่งแนะนำว่าวันที่ได้รับเลือกให้เป็นวันที่ 20 สิงหาคมเพื่อเป็นเกียรติแก่วันที่สถานีวิทยุดีทรอยต์ 8MK (ปัจจุบันคือ WWJ) ออกอากาศครั้งแรกในปี 2463 (แม้ว่าจะไม่ใช่สถานีแรกที่ออกอากาศในสหรัฐอเมริกา) ในปี 2554 NPR (National Public Radio) ได้ให้ความสนใจในวันนี้ ซึ่งทำให้ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

National Chocolate Pecan Pie Day หรือวันพายช็อกโกแลตพีแคนแห่งชาติ
คำว่าพีแคนมาจากภาษา Algonquin เป็นถั่วชนิดเดียว ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ แน่นอนว่าช็อกโกแลตนั้น มาจากต้นโกโก้เดิมอาจใช้เป็นยาหรือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางวัฒนธรรม หลายร้อยปีต่อมาช็อกโกแลตถูกบริโภคเป็นเครื่องดื่มมักเรียกกันว่า “เครื่องดื่มแห่งทวยเทพ” สำหรับการผสมช็อกโกแลตและพีแคนเข้าด้วยกันเป็นพายดูเหมือนว่าจะไม่มีการกล่าวถึงสูตรอาหารประเภทนี้ ในตำราอาหารใด ๆ จนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แต่ใครเป็นคนเริ่ม โลกต้องดีใจแน่นอน!

World Mosquito Day หรือวันยุงโลก
วันยุงโลกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 เมื่อ Sir Ronald Ross ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างยุง และการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรคมาลาเรียและวิธีป้องกัน ตลอดจนระดมทุนสำหรับการวิจัยเพื่อรักษาโรคมาลาเรีย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องผลงานอันก้าวล้ำของ Sir Ross และนักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามเขา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]