วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 22 สิงหาคม 66

21 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันPoet’s Day หรือวันกวีนิพนธ์
Poetry Day ก่อตั้งโดย William Sieghart ในปี 1994 และยังก่อตั้ง Forward Prizes for Poetry พิธีมอบรางวัลสำคัญสำหรับกวีนิพนธ์ ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง เขาได้กล่าวา่า “มีนักกวีที่มีพรสวรรค์หลายล้านคนอยู่ที่นั่น และถึงเวลาที่พวกเขาได้รับการยอมรับจากผลงานของพวกเขาแล้ว พวกเขาไม่ควรอายที่จะอ่านผลงานของพวกเขาออกมาดัง ๆ ฉันต้องการให้ผู้คนอ่านบทกวีบนรถประจำทางระหว่างเดินทางไปทำงาน ตามท้องถนน และในโรงเรียน”

Senior Citizens Day หรือวันผู้สูงอายุ
วันผู้สูงอายุโลกเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1988 ก่อตั้งโดย Ronald Reagan อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531 เขาประกาศว่า สำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จมาตลอดชีวิตและสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาทำต่อไปเราขอขอบคุณและทักทายอย่างจริงใจต่อผู้สูงอายุของเรา ซึ่งเราสามารถแสดงความขอบคุณและความชื่นชมได้ โดยทำให้แน่ใจว่าชุมชนของเราเป็นสถานที่ที่ดี สถานที่ที่ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และค้นหากำลังใจ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]