เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 28 สิงหาคม 66

เล่าสนุก พุธสนั่น"หุ่นกระติ๊บข้าว" จะมีชีวิต
ต้องผ่านทำนอง คำร้อง
และการเชิดหุ่นที่ต้องอาศัยความสามัคคี
และความสัมพันธ์ของผู้เชิดหุ่น
เช่นเดียวกันกับครอบครัวของเราที่ต้องการความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาเช่นกัน...
.
สิริวิวัฒน์ ละตา
ผู้กำกับหนังสั้น หุ่นสานสุข
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]