วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 29 สิงหาคม 66

29 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันLemon Juice Day หรือวันน้ำมะนาว
มะนาวได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1493 เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซื้อมะนาวไปยังโลกใหม่เป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมามันจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง

Individual Rights Day หรือวันสิทธิส่วนบุคคล
วันสิทธิส่วนบุคคลริเริ่มโดย ดร. ทอม สตีเวนส์ ผู้สนับสนุนปรัชญาของ John Locke เกี่ยวกับสิทธิของชนกลุ่มน้อยที่เล็กที่สุดในสังคมและหน่วยพื้นฐานที่สุด ซึ่งก็คือปัจเจกบุคคล พรรคการเมือง Objectivist พยายามที่จะส่งเสริมแนวคิดของ Alice O'Connor ผู้ประพันธ์หนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับแนวคิดของขบวนการเสรีนิยม

Potteries Bottle Oven Day หรือวันเตาอบขวดเครื่องปั้นดินเผา
29 สิงหาคม ปี 1978 เตาอบขวดเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้ถูกจุดไฟและเผาเป็นครั้งสุดท้าย
งานนี้จัดโดย เจ้าหน้าที่ 19 คนและอาสาสมัคร 72 คนของพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแกลดสโตนในสโต๊คออนเทรนท์ และกลายเป็นพาดหัวข่าวระดับชาติเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของช่างปั้นหม้อ และเป็น "งานวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20"

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]