วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 30 สิงหาคม 66

30 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันBeach Day หรือวันชายหาด
ตั้งขึ้นในปี 2014 โดยคอลลีน เพจ นักเคลื่อนไหว เพื่อสัตว์และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตแรงบันดาลใจของเธอในการเริ่มต้นวันใหม่คือการให้มนุษย์ร่วมกันทำความสะอาดทรัพยากรธรรมชาติของชายหาดเพื่อให้มีความสวยงามและยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับชายหาดเหล่านี้ไปอีกนานแสนนาน

National Holistic Pet Day หรือวันสัตว์เลี้ยงองค์รวมแห่งชาติ
เริ่มต้นขึ้นโดย Colleen Paige จาก Animal Miracle Foundation เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของพิจารณาปัญหาทั้งหมด ที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงของตน

Whale Shark Day หรือวันฉลามวาฬ
ในปี 2016 ฉลามวาฬได้รับการจัดประเภทใหม่ โดย IUCN โดยย้ายจากสายพันธุ์ที่อ่อนแอไปสู่ฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์ จากการประมาณการเชื่อว่ามีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ฉลามวาฬลดลง แน่นอนว่าการล่าสัตว์มีบทบาทเป็นอย่างมาก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]