วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 31 สิงหาคม 66

31 สิงหาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันLove Litigating Lawyers Day หรือวันทนายความ
ทนายความมักจะได้รับชื่อเสียงในทางไม่ดีว่าเป็นคนเย็นชาและไร้หัวใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็เป็นแค่คนเหมือนคนอื่น ๆ พวกเขาเป็นตัวแทนของผู้คนต่อหน้ากฎหมายช่วยปกป้องผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและจัดการกับข้อพิพาทเล็กน้อยทั้งหมดที่คนส่วนใหญ่คิดไม่ถึงโดยวันนี้เป็นวันที่จะแสดงความขอบคุณสำหรับความพยายามของพวกเขาในการเป็นตัวแทนของคนในวงการกฎหมายและเริ่มเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองทนายความโดยรวม

Daffodil Day หรือวันดอกแดฟโฟดิล
ในฐานะดอกไม้ชนิดแรกที่บานในฤดูใบไม้ผลิ ดอกแดฟโฟดิล จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเมื่อสมาคมโรคมะเร็งเริ่มใช้ดอกไม้นี้ในทศวรรษ 1950 วันนี้กลายเป็นวันระดมทุนที่สำคัญสำหรับสมาคมโรคมะเร็งทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มีทรัพยากรและกลุ่มสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตอยู่กับมะเร็งได้

Overdose Awareness Day หรือวันรับรู้การใช้ยาเกินขนาด
ในปี 2001 Sally J. Finn เสนอแนวคิดนี้กับเพื่อนของเธอ Peter Streker ตั้งแต่ ปี 2001 พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวันหยุดนี้ และในวันนี้รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ต่างถือว่าวันเป็นวันที่ตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงที่ต้องได้รับการแก้ไข

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]