วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 4 กันยายน 66

2 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันWorld Beard Day หรือวันหนวดเคราโลก
หนวดเคราเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นลูกผู้ชายมักจะเป็นตัวแทนของคุณธรรม สติปัญญา ความแข็งแกร่งสถานะทางสังคม และแม้กระทั่งความกล้าหาญทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมนักรบ ทุก ๆ ปี ในวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนผู้คนจะมารวมตัวกันในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสนุกสนานไปกับความรุ่งโรจน์ของหนวดเคราของผู้ชาย

Calendar Adjustment Day หรือวันปรับปฏิทิน
วันปรับปฏิทินเป็นการรับปฏิทินใหม่ หรือปรับปฏิทินกับเพื่อนและครอบครัว เพื่อให้กำหนดการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและสม่ำเสมอแม้ว่านี่จะเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถให้เกียรติกับวันนี้ได้ แต่วันปรับปฏิทิน ยังมีอะไรมากกว่านี้อีกมาก และถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ ที่นำไปสู่ระบบปฏิทินในปัจจุบัน

Vulture Awareness Day หรือวันให้ความรู้เกี่ยวกับนกแร้ง
เนื่องจากธรรมชาติของนกแร้งเป็นสัตว์กินของเน่าหลายคนจึงเข้าใจผิดเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของมัน กลุ่มอนุรักษ์จึงได้กำหนดวันเสาร์แรกของเดือนกันยายน เป็นวันให้ความรู้เกี่ยวกับนกแร้ง หรือที่เรียกว่าวันให้ความรู้เกี่ยวกับนกแร้งสากล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนกแร้งทุกสายพันธุ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]