วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 4 กันยายน 66

4 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Eat an Extra Dessert Day หรือวันเฉลิมฉลองด้วยการกินของหวานสุดพิเศษ
ชีวิตอาจวุ่นวายและเครียดเล็กน้อย แน่นอนว่าการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการฝึกสมาธิล้วนเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น แต่วันนี้เราจะเฉลิมฉลองด้วยการกินของหวานสุดพิเศษ เพื่อเพิ่มความสุขให้กับชีวิต วันนี้จึงเป็นวันที่กระตุ้นให้ผู้คนโอบกอดชีวิตของตนเองให้มากขึ้น

Wildlife Day หรือวันสัตว์ป่า
ทุก ๆ ปี เราจะสูญเสียสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ มากมายไปกับการเติบโตและการขยายตัวของมนุษย์ วันสัตว์ป่าแห่งชาติจึงเป็นวันที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้คนทุกหนทุกแห่งให้ตระหนักและปกป้องรักษาสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติ

Newspaper Carrier Day หรือวันผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ความพยายามของนักส่งหนังสือพิมพ์คนแรก ที่ได้รับการว่าจ้างในสหรัฐอเมริกาโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนครนิวยอร์ก ในปี 1833 ซึ่งเป็นการขอบคุณผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ที่ออกไปทุกวันไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออก เพื่อนำส่งข่าวสารจากทั่วโลก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]