วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 11 กันยายน 66

8 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันActors’ Day หรือวันนักแสดง
นักแสดงเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ บอกเล่าเรื่องราวของความรักและโศกนาฏกรรมผ่านทุกรูปแบบของชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้กับจินตนาการของผู้คนนับล้าน Actor’s Day จึงเป็นวันสำคัญจากเหรียญสองด้าน ในแง่หนึ่งถือเป็นวันที่ดีในแง่ของการให้เกียรติและยกย่องให้กับนักแสดง

Literacy Day หรือวันแห่งการรู้หนังสือ
ในยุคแห่งการรู้แจ้ง เทคโนโลยี และการใช้ชีวิตสมัยใหม่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่มีการประเมินว่าผู้ใหญ่เกือบ 800 ล้านคนทั่วโลก ยังขาดแม้แต่ทักษะพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้ International Literacy Day จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและคุณค่าของการศึกษาวรรณกรรมสำหรับบุคคลและกลุ่มบุคคล ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับวัฒนธรรมทั่วโลก

Physical Therapy Day หรือวันกายภาพบำบัด
World Physical Therapy Day มีจุดเริ่มต้นเมื่อสองทศวรรษที่แล้วในปี 1996 มีการจัดตั้งโดยสมาพันธ์กายภาพบำบัดโลก กำหนดให้เป็นวันที่ 8 กันยายน เป็นวัน World Physical Therapy มีเป้าหมายเพื่อตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัด และถือให้วันนี้เป็นโอกาสในการแสดงความชื่นชมและขอบคุณพวกเขา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]