วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 11 กันยายน 66

10 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันGrandparents Day หรือวันปู่ย่าตายาย
ปู่ย่าตายายมีบทบาทอย่างมากในชีวิตของเรา พวกเขาอยู่บนสุดของผังครอบครัว National Grandparents Day จึงเป็นวันที่อุทิศและรับทราบถึงคุณูปการสำคัญ ที่ปู่ย่าตายายของเราได้มอบประสบการณ์ แบ่งปันเรื่องราวในอดีตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในครอบครัว นี่จึงเป็นวันที่สมบูรณ์แบบในการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อพวกเขา

TV Dinner Day หรือวันดินเนอร์หน้าทีวี
National TV Dinner Day เป็นวันที่รวบรวมสาระสำคัญของอาหารค่ำที่นำเสนอผ่านทางทีวี วันนี้เป็นวันที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องทำอาหาร ซึ่งวันนี้เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินกับความเรียบง่ายของการรับประทานอาหารในขณะที่เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่ดีหน้าโทรทัศน์ของคุณ

Hug Your Hound Day
National Hug Your Hound Day สร้างสรรค์ขึ้น โดย Ami Moore ซึ่งเป็น "Dog Whisperer of Chicago" เพื่อเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญว่าสหายสี่ขาของ พวกเขา สมควรได้รับการยอมรับและเอาใจใส่ด้วยความรักและเพื่อตระหนักถึงของการมีสายสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ วันนี้มีการเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนกันยายน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]