เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 11 กันยายน 66

 

เล่าสนุก พุธสนั่นถ้าอยากทำอะไร
ให้ตัดสินใจและลงมือทำเลย
ถ้าลังเล...ชีวิตเราจะเสียเวลาในการทำสิ่งนั้นมากขึ้น
.
เกรซ กัลยวรัตน์ ไชยสัตย์
Influencer,Tiktoker
จาก Chanel TikTok : heyhihelloiamgrace
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 

 

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]