วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 11 กันยายน 66

11 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันNational HotCros Buns Day หรือวันขนมปังหวานปรุงรส
Hotcross Buns จะกินตามประเพณีเมื่อสิ้นสุดพิธีถือศีลอดในหลายประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ในอดีต การถือศีลอดเริ่มต้นในตอนเย็นก่อนวันพุธรับเถ้าถึงวันศุกร์ประเสริฐ และไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของการตรึงกางเขนนอกเหนือจากความสำคัญในฐานะขนมแบบดั้งเดิมแล้ว ขนมปังหวานปรุงรสนี้ยังมีตำนานพื้นบ้านและประวัติศาสตร์อีกด้วย

patriot day หรือวันครบรอบการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
Patriot Day ตรงกับวันที่ 11 กันยายน (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 'ไนน์-อีเลฟเว่น') ซึ่งเป็นที่จดจำไปทั่วโลกในฐานะวันครบรอบการโจมตีของผู้ก่อการร้าย อย่างในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 วันนี้ได้รับการยอมรับจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือปฏิบัติมาทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในแต่ละวันของทุกปีจะมีการชักธงชาติอเมริกันลงครึ่งเสาเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต

make your bed day หรือวันตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดเตียงทุกเช้า
National Make Your Bed Day มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดเตียงทุกเช้า เป็นโอกาสในการเริ่มต้นนิสัยใหม่ที่จะช่วยให้การนอนหลับของคุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างถูกต้อง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]