วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 18 กันยายน 66

16 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันTeenager Workout Day หรือวันออกกำลังกายของวัยรุ่น
เพื่อช่วยให้วัยรุ่นหาวิธีออกกำลังกายที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนของวัยรุ่น แม้ว่าจะมีองค์กรและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนมากมายที่ตั้งเป้าไปที่โรคอ้วนในเด็ก โดยให้เวลาวัยรุ่น 1 วันในการเริ่มออกกำลังกาย

Working Parents Day หรือวันวันเฉลิมฉลองให้กับพ่อแม่ที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ตั้งขึ้นโดยสมาคมศูนย์แม่แห่งชาติ องค์กรในสหรัฐอเมริกาเป็นวันเฉลิมฉลองให้กับพ่อแม่ที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่จะได้ลุกขึ้นยืน ผ่อนคลายและหยุดพักจากความยากลำบากทั้งหมดที่พวกเขาเผชิญ

GYMNASTICS DAY หรือวันยิมนาสติก
ช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ยิมนาสติกถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในฐานะกีฬาคลาสสิก ชาวกรีกพัฒนาการฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะของนักรบในการสู้รบ เนื่องจากยิมนาสติกมุ่งเน้นไปที่ลักษณะทางกายภาพที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการต่อสู้แบบประชิดตัว ยิมนาสติกจึงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งความคล่องแคล่ว และสมาธิ วันนี้จึงช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับกีฬาชนิดนี้ และส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]