เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 18 กันยายน 66

 

เล่าสนุก พุธสนั่น"ศิลปะ" จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดประโยชน์หรือทำลาย
ขึ้นอยู่กับเราว่าจะใช้เครื่องมือนี้ไปในทางไหน
สุดท้ายแล้ว...
ศิลปะจะทำหน้าที่ด้วยพลังจากเจตนาของเรานั่นเอง...
.
พาฝัน สิงห์สุวรรณ
เจ้าของเพจ พาฝัน
Positive Art : วาดความสุข ไม่มีพื้นฐานก็วาดได้
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 


Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]