วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 19 กันยายน 66

19 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันGet Ready Day หรือวันเตรียมความพร้อม
ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางปี 2000 โดย American Public Health Association (APHA) ในสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นทุกปีเพื่อกระตุ้นให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติโรคระบาด โรคติดเชื้อ และเหตุการณ์อื่นๆ เป็นวันที่มุ่งเน้นไป ที่การรักษาคนทุกวัยให้ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

Talk like a pirate day หรือวันหยุดล้อเลียน
เป็นวันหยุดล้อเลียนประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน โดยมีการเฉลิมฉลองเป็นครั้งแรกในปี 1995 วันหยุดแสนสนุกกระตุ้นให้ผู้คนพูดคุยและแต่งกายเหมือน ผู้ปล้นสะดมทางทะเลในอดีต (โจรสลัดคือผู้ที่กระทำการปล้นและใช้ความรุนแรงในทะเล)

Butterscotch Pudding Day หรือวันยกย่องและเป็นเกียรติแก่ Butterscotch Pudding
วันพิเศษนี้เป็นการยกย่องและเป็นเกียรติแก่ Butterscotch Pudding ซึ่งเป็นขนมที่มีครีม
และเข้มข้นทำจากน้ำตาลทรายแดงต้ม และเนย คล้ายกับทอฟฟี่ รสบัตเตอร์สก็อตสามารถพบเห็นได้ในอาหารและของหวานต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด คุกกี้

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
 

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]