คเณศจตุรถี เทศกาลประจำปีเพื่อสักการะบูชาพระพิฆเนศ

หมวดหมู่ , 19 กันยายน 66

คเณศจตุรถี เทศกาลประจำปีเพื่อสักการะบูชาพระพิฆเนศคเณศจตุรถี เทศกาลประจำปีเพื่อสักการะบูชาพระพิฆเนศ แต่ละปีจะไม่ตรงกัน โดยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งในปี 2566 จะตรงกับวันอังคารที่ 19 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
.
สำหรับเทศกาลคเณศจตุรถี ถือเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขององค์พระคเณศ เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาเราจะได้ใกล้ชิดกับองค์พระคเณศมากที่สุด เพราะถือว่าเป็นช่วงที่พระองค์เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ในช่วงเวลานี้ ผู้ที่ศรัทธาก็จะทำการต้อนรับพระองค์ด้วยการทำการบูชาในช่วงเทศกาลนี้
.
อย่างไรก็ตาม คเณศจตุรถี นั้น ในบางตำราจะกล่าวว่าเป็น “วันเกิด” ของพระคเณศ ซึ่งมีหลายคัมภีร์ หลายตำรา และไม่ตรงกัน แต่ในที่นี้จะอ้างอิงกับ “วันคเณศชยันตี” ที่ถูกระบุว่าเป็นวันเกิดของพระคเณศ โดยอ้างอิงจากชาวฮินดูในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งนับว่าเป็นรัฐที่บูชาพระคเณศเป็นใหญ่ และบูชาอย่างเคร่งครัด
ที่มา : sanook.com / pptvhd36.com

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]