วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 21 กันยายน 66
21 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันAlzheimer’s Day หรือวันเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของสมาคมโรคอัลไซเมอร์นานาชาติ (ADI)
เปิดตัวในปี 1994 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของสมาคมโรคอัลไซเมอร์นานาชาติ (ADI) ซึ่งส่งเสริมองค์กรอื่น ๆ ด้วยการวิจัยและความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม เพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับผลกระทบของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม

Gratitude Day หรือวันขอบคุณพระเจ้า
World Gratitude Day มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการและขอบคุณสำหรับสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่พบในโลก ซึ่งการสละเวลาหนึ่งวันต่อปีเพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งอัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต มันจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของเราและทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น

Day of Peace หรือวันแห่งสันติภาพ
nternational Day of Peace ได้เริ่มขึ้นด้วยการลั่นระฆังแห่งสันติภาพที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์กวันดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดวันดังกล่าวด้วยมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อรำลึกและเสริมสร้างอุดมคติแห่งสันติภาพทั้งภายใน และในหมู่ประชาชาติ และประชาชนทั้งปวง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]