วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 25 กันยายน 66

23 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันRabbit Day หรือวันกระต่าย
International Rabbit Day จัดขึ้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่สี่ของเดือนกันยายน เป็นการเฉลิมฉลองประจำปีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหางยาวหูยาวนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่กระต่ายเท่านั้นแต่เป็นสัตว์เลี้ยงทุกตัว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมอบความรักและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสัตว์

FDay of Sign Languages หรือวันแห่งภาษามือ
วัInternational Day of Sign Languages เป็นวันเฉลิมฉลองให้กับภาษามือที่น่าทึ่งเหล่านี้
โดยแสดงความเคารพต่อความแตกต่างอันน่าทึ่ง ที่พวกเขาสร้างให้กับคนหูหนวกทั่วโลก
และเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษามือเหล่านี้

PCelebrate Bisexuality Day
Celebrate Bisexuality Day ตรงกับวันที่ 23 กันยายนของทุกปี วันนี้มีการเฉลิมฉลองเพื่อเตือนผู้คนให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของ Bisexual การเฉลิมฉลอง Bisexuality Day สอนเราว่าทุกคนสมควรได้รับความรักและความเคารพไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทุกคนควรได้รับ
การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเสมอ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]