วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 25 กันยายน 66

24 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันHeritage Day หรือวันมรดก
Heritage Day เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในแอฟริกาใต้ที่เฉลิมฉลองรากเหง้าและประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ปี 1996 วันนี้ได้รับการระลึกถึงในแอฟริกาใต้ที่มีความเชื่อ และประเพณีที่หลากหลาย เพื่อเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมอันหลากหลายที่ไม่เหมือนใครของผู้คนและกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย

Rivers Day หรือวันตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผืนน้ำ
World Rivers Day จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับความนิยมมากมายจากทั่วโลกในปีเดียวกันนี้ องค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวโครงการ Water for Life Decade โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผืนน้ำของโลกให้ดียิ่งขึ้น

Bollywood Day หรือวันบอลลีวูด
อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียเริ่มต้นขึ้นในต้นทศวรรษ 1900 ในช่วงทศวรรษ 1970 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอินเดียสามารถแซงหน้าอุตสาหกรรมฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาได้ จึงได้รับฉายาว่า “บอลลีวูด” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคำสองคำคือบอมเบย์และฮอลลีวูด ความบันเทิงบอลลีวูดเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะจากการเต้นรำและการร้องเพลงที่ยาวนาน แม้ว่าชื่อเมือง
บอมเบย์เปลี่ยนเป็นมุมไบในปี 1995 แต่ชื่อของบอลลีวูดก็ยังคงใช้ต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]