เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 25 กันยายน 66

เล่าสนุก พุธสนั่นทั้งความสุขและความทุกข์ เป็นเรื่องธรรมชาติ
เข้าใจสิ่งรอบตัว มองเห็นสิ่งเล็กๆ อย่างมีความสุข
แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขได้...
.
ต้น สุรศักดิ์ เทศขจร
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษนิตยสารสารคดี
วิทยากร Park ใจ
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]