วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 25 กันยายน 66

25 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันFamily Day หรือวันครอบครัว
National Family Day มีการเฉลิมฉลองทั่วโลก ในความเป็นจริงแล้ว ในบางประเทศมีการเฉลิมฉลองเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งรวมถึงสงกรานต์ในประเทศไทยด้วย วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลอันเป็นที่รักได้พักผ่อนจากชีวิตประจำวันและใช้เวลาร่วมกัน

Comic Book Day หรือวันหนังสือการ์ตูน
หนังสือการ์ตูนเล่มแรกได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2440 The Yellow Kid in McFadden's Flats ได้รับการตีพิมพ์ในนิวยอร์กโดยมีคำว่า "หนังสือการ์ตูน" บนปกหลัง ปีพ.ศ. 2465 หนังสือการ์ตูนรายเดือนเล่มแรก Comics Monthly ได้รับการตีพิมพ์มีการตีพิมพ์การ์ตูนซ้ำในหนังสือพิมพ์ โดยมีการ์ตูนเรื่อง Mike & Ike หรือ Polly and Her Pals และในปี 1938 ซูเปอร์แมนได้ถูกตีพิมพ์ในการ์ตูนแอคชั่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองของการ์ตูน

Dream Day หรือวันแห่งความฝัน
World Dream Day ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน ธุรกิจ โรงเรียน และครอบครัวสละเวลาเพื่อมุ่งความสนใจไปที่ความฝันและพยายามทำให้ความฝันเป็นจริง และที่สำคัญกว่านั้น วันนี้ถือเป็นวันที่เราทุกคนสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน ช่วยคนที่เรารัก เพื่อน และแม้แต่คนแปลกหน้าในการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาและโลกในเชิงบวก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]