วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 26 กันยายน 66

26 กันยายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันJohnny Appleseed Day หรือวันระลึกถึงชายผู้ทำให้ต้นแอปเปิ้ลบานสะพรั่งทั่วสหรัฐอเมริกา
National Johnny Appleseed Day เป็นวันระลึกถึงชายผู้ทำให้ต้นแอปเปิ้ลบานสะพรั่งทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เพียงแต่ให้เกียรติทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เรายังเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการปลูกผลิตผลเองด้วย
Shamu the Whale Day หรือวันวาฬชามู
Shamu the Whale Day จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 26 กันยายน วาฬเพชฌฆาตตัวเมียตัวแรกที่เคยแสดงใน SeaWorld ในซานดิเอโกในช่วงกลางทศวรรษ 1960 มีชื่อว่า Shamu เป็นวาฬออร์กาอันเป็นที่รัก อาศัยอยู่ในกรงขังเพียงหกปี จนกระทั่งเสียชีวิตในปี 1971 และชามูทารกตัวแรกที่รอดชีวิตหลังจากเกิดในกรงขังถูกตั้งชื่อว่า "คาลินา" โดยเกิด เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 จึงเป็นเหตุผลของวัน ๆ นี้

Human Resource Professional Day หรือวันนักทรัพยากรบุคคล
Human Resource Professional Day จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่ทำงานในแผนกทรัพยากรบุคคลทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของการทำงานนี้ HR วันนี้จึงเป็นวันขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด รวมถึงการเจรจาต่อรองของพนักงาน การประสานงานในองค์กรต่าง ๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]