วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 31 ตุลาคม 66

30 ตุลาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

National Candy Corn Day หรือวันแคนดี้คอร์นแห่งชาติ

วันแคนดี้คอร์นแห่งชาติ เมื่อใกล้ถึงฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถหาข้าวโพดหวานได้ทุกที่ ขนมสามเหลี่ยมชิ้นเล็ก ๆ เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับวันฮัลโลวีน และความหวานที่หอมหวานของขนมเหล่านี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของหลาย ๆ คน แคนดี้คอร์น คือ สัญลักษณ์ประจำฤดูกาล เป็นสัญญาณที่น่ายินดีอย่างหนึ่งว่าฤดูใบไม้ร่วงมาถึงแล้ว

National Checklist Day หรือวันลิสต์ตรวจสอบแห่งชาติ

วันลิสต์ตรวจสอบแห่งชาติ จัดเพื่อเฉลิมฉลองและเผยแพร่การใช้งานลิสต์ตรวจสอบในการจัดการ และวางแผน วันนี้เป็นโอกาสให้คนทั่วโลกสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และการใช้งานลิสต์ตรวจสอบในการเตรียมตัว การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ลิสต์ตรวจสอบช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการงานให้เรียบร้อย และไม่พลาดสิ่งสำคัญ

Create a Great Funeral Day หรือวันสร้างงานฌาปนกิจที่ยอดเยี่ยม

วันสร้างงานฌาปนกิจที่ยอดเยี่ยม จัดเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในงานฌาปนกิจ เป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการสร้างงานฌาปนกิจที่น่าประทับใจ และสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษสำหรับบุคคลที่จากไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันนี้อาจมีการวางแผนสร้างงานฌาปนกิจที่สอดคล้องกับความต้องการและจุดประสงค์ของบุคคลที่เสียชีวิต เช่น การเขียนบันทึกความทรงจำการสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มที่พิเศษ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]