วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 3 พฤศจิกายน 66

3 พฤศจิกายน ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

Jellyfish Day หรือวันแมงกะพรุนโลก

ต้นกำเนิดอย่างไม่เป็นทางการของวันแมงกะพรุนโลกน่าจะมาจากกลุ่มนักชีววิทยาทางทะเล แมงกะพรุนจำนวนมากที่สุดพบได้ทั่วไปในซีกโลกใต้ ในสถานที่อย่างออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ วันแมงกะพรุนโลกจึงถูกกำหนดให้ตรงกับฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้ เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่แมงกะพรุนจะเริ่มอพยพไปยังชายฝั่งของซีกโลกเหนือ

National Sandwich Day หรือรับประทานและสร้างแซนด์วิชที่หลากหลายรสชาติ

National Sandwich Day วันนี้ถูกเฉลิมฉลองเพื่อเชิญชวนคนทั่วโลกมาร่วมสนุกกับการรับประทานและสร้างแซนด์วิชที่หลากหลายรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นชีสแซนวิช ทูน่าแซนวิช ที่ทำด้วยวัตถุดิบต่าง ๆ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีให้คนทั่วโลกได้สนุกกับการสร้างและรับประทานแซนด์วิชตามความชอบของตนเองและแบ่งปันความสุขของอาหารแซนด์วิชกับผู้อื่น

Love Your Lawyer Day หรือวันนับถือและแสดงความรักต่อทนายความและผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

วันนี้เป็นโอกาสสำหรับคนทั่วโลกให้การนับถือและแสดงความรักต่อทนายความและผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ขอบคุณ ยกย่องและแสดงความคารวะต่อทนายความที่ได้ช่วยเสริมสร้างความยุติธรรมและสิทธิของเราในชีวิตประจำวัน วันนี้เป็นโอกาสที่ดีให้เราได้ยืนยันความสำคัญของผู้ทำงานในสายอาชีพทนายความ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #วันน่ารู้ #day #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]