Spark U ปลุก ใจ เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 "ผลกระทบจากเหมืองแร่" จ.เลย

หมวดหมู่ , 24 พฤศจิกายน 64

 

ผลกระทบจากเหมืองแร่ใน จ.เลย ส่งผลให้น้ำ ดิน ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี คนในชุมชนใกล้เหมืองต้องหวาดผวากับปัญหาสารพิษ ถึงขั้นไม่กล้ากินข้าวและผลไม้ที่ปลูกไว้ รวมทั้งไม่กล้าใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชน จนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และหวาดผวากับมลพิษทางเสียง จากกระบวนการทำแร่ ทั้งเสียงระเบิดหิน เสียงเครื่องจักรกล และรถราที่วิ่งเข้าออกในหมู่บ้าน แทนที่จะรอให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขคนในชุมชนใกล้เหมือง รวมตัวกันปฏิบัติการปลุก-ใจ-เมือง โดยชวนเยาวชนก่อการดีลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาชุมชน และใช้ความถนัดด้านการผลิตสื่อ ทำหนังสั้น ภาพถ่าย เรื่องเล่า แผ่นพับ เสียงเพลง โปสเตอร์ และการปั้นดินเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในชุมชน เพื่อให้เกิดการมองเห็นปัญหาและนำไปสู่แนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Official Web : www.artculture4health.com/pun
Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook
Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook
Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com