Spark U ปลุก ใจ เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1"ปลุก เปลี่ยน เมืองขอนแก่นไร้ขยะ" จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ , 24 พฤศจิกายน 64

การพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น และปัญหาที่ตามมา คือ ปริมาณขยะที่มีมากขึ้น ถึงวันละ 160-170 ตัน เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะปีละไม่ต่ำกว่า 21 ล้านบาท และขยะจากเมืองทั้งหมดไปกองเป็นภูเขาสูงหลายสิบเมตรที่บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น ส่งผลให้เกิดมลพิษและผลกระทบด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนใกล้เคียง แทนที่จะร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา กลุ่มเยาวชนจากชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รวมตัวกันปฏิบัติการปลุก-ใจ-เมือง โดยลงพื้นที่ศึกษาปัญหาขยะที่บ่อขยะบ้านคำบอน ก่อนนำมาผลิตสื่อเผยแพร่เพื่อรณรงค์ให้คนในเมืองตระหนักถึงปัญหาขยะ ในรูปแบบป้ายผ้า คลิปวิดีโอ การบอกเล่าพูดคุย เสียงเพลง และงานประติมากรรม “แหขยะ” ผ่านเพจเฟซบุ๊กปลุกเปลี่ยนเมือง และการสื่อสารกับสาธารณะผ่านเวทีตลาดต้นตาล และที่ลานถนนคนเดิน รวมถึงภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านแก้ปัญหาขยะทั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญรับบริจาคถุงพลาสติกและกล่องยูเอชที จัดประกวดโรงเรียนเราต้องสะอาด จัดประกวดครอบครัวลดโลกร้อน รณรงค์ผ่านชมรมหอพักอพาร์ทเม้นท์ในการแยกขยะก่อนทิ้งและนำอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไปบริจาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และมีปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่นในการหยุดกินเหลือเพื่อชาติ แยกขยะก่อนลงถัง และนำของเหลือใช้ไปช่วยผู้เดือดร้อน เพราะเชื่อในพลังเยาวชน ปลุกปัญหา เปลี่ยนเป็นทางออกไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com